Warning: Constant _ANTIHOTLINK already defined in /data/web/virtuals/173382/virtual/www/insec/config.php on line 4
Inurbia - Kontakt

. Ochrana osobních údajů

Jaké údaje uchováváme

Jediné údaje, které o vás můžeme na našem webu získat, jsou kontaktní údaje, které dobrovolně zadáte do kontaktního formuláře, případně je uvedete v e-shopu pro potřeby uskutečnění nákupu. Údaje z kontaktního formuláře nejsou nikde shromažďovány ani uchovávány a slouží výhradně pro to, abychom mohli odpovědět na váš dotaz či poptávku.

Údaje z e-shopu uchováváme v naší zabezpečené databázi, do níž mají přístup pouze prověření zaměstnanci naší společnosti. Tyto údaje o našich zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), znám)e jako GDPR.

Kupující je informován před odesláním objednávky o nutnosti souhlasu s obchodními podmínkami společnosti Inurbia s.r.o. Mimo jiné kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v databázi společnosti Inurbia s.r.o. Tyto údaje jsou uchovávány až do rozhodnutí společnosti Inurbia s.r.o. o jejich vymazání, nebo do doby, kdy o jejich vymazání požádá kupující.

Kupující má veškerá zákonná práva ke svým osobním údajům. Osobní údaje zákazníků jsou uloženy v zabezpečené databázi. Hesla pro přihlášení zákazníků do e-shopu jsou šifrována a žádný zaměstnanec společnosti Inurbia s.r.o. ani jiné třetí strany je nemůže přečíst, či sdělovat. Osobní údaje zákazníků neposkytujeme žádné třetí straně. Pouze dodací údaje jsou poskytnuty smluvním dopravcům v míře nezbytně nutné pro správné a bezproblémové doručení zboží zákazníkovi.

Zasílání novinek a sdělení emailem (newsletter)

Odsouhlasením příslušného dotazu kupující souhlasí se zasíláním novinek a marketingových sdělení od společnosti Inurbia s.r.o. na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci. Ani tato e-mailová adresa není společností inurbia s.r.o. za žádných okolností poskytována třetím stranám. Zasílání těchto sdělení může zákazník kdykoli zrušit prostřednictvím přímého odkazu, který je na konci každého e-mailového sdělení. Je-li zákazník registrován (má uživatelský účet) v e-shopu Inurbia, může zasílání novinek vypnout či zapnout také v nastavení svého zákaznického účtu.

Kdo vaše údaje zpracovává a spravuje

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně správcem, kterým je společnost Inurbia s.r.o., IČ: 06596479. Údaje nejsou poskytovány žádným dalším správcům či zpracovatelům.

Jaká jsou vaše práva

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 máte právo:

  •  vzít souhlas se zpracováním kdykoli zpět
  •  požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  •  žádat si kopii těchto údajů
  •  vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  •  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  •  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud